Dierenkliniek Ganzeweide is een praktijk waar u met uw huisdier terecht kunt voor alle voorkomende algemene veterinaire behandelingen, maar daarnaast ook voor meer specialistische (zgn.tweede-lijns) behandelingen

  Maandag 09:00 - 18:00               Dinsdag 09:00 - 18:00                 Woensdag 09:00 - 13:00                 Donderdag 09:00 - 18:00                   Vrijdag 09:00 - 18:00

 -          Behandeling volgens afspraak    Tel. 045 - 521 88 71          -

KAAK FRACTUREN

 

KAAK FRACTUREN BIJ KATTEN KOMEN RELATIEF VEEL VOOR

 

Katten die buiten komen en op onderzoek gaan, hebben een verhoogde kans om een ongeval te krijgen.

Zeker geldt dit voor die­ren die een drukke straatweg moeten over­steken. Juist hier vallen slachtoffers door aanrijdingen.

Van een kat kan men niet verwachten dat deze goed uitkijkt alvorens over te steken. Dit gebeurt dan ook meestal plotseling. Onder slechtere zicht omstandigheden, zoals in de schemering of in het donker, bestaat er een verhoogd risico op aanrijdingen

bij huisdieren.

 

Zo ook Gerrit, een witte Europese korthaar. Hij werd op mijn spreekuur aangeboden met een enigszins geopend bekje waaruit wat bloederig speeksel droop. De eigenaar vertelde dat hij vaak buiten kwam en zo aangetroffen was bij thuiskomst. Voor het onderzoek werd Gerrit op de behandel tafel gezet en werd zijn mondje geïnspecteerd om te ontdekken waardoor het bloederige speeksel veroorzaakt werd. De snijtandjes aan de voorkant van de onderkaak zaten niet meer mooi in een lijn naast elkaar, maar waren in het midden gescheiden door een flinke snee in zijn onderkaak. Tevens konden de twee helften van de onderkaak op en neer bewogen worden. Gerrit had een fractuur van zijn onderkaak midden door de vergroeiingen van beide kaakhelften (een zogenaamde simphysis fractuur).

 

VERWONDINGEN

 

Kaak fracturen bij katten komen relatief veel voor. Een kat die buiten komt, zal op onder­zoek gaan in zijn omgeving en daarbij stra­ten oversteken, in bomen klimmen, op ver­hogingen klauteren, zelfs op daken van schuren of huizen terecht kunnen komen. Daarnaast worden katten ook door honden nagejaagd. Dat er daarbij wel eens wat mis kan gaan, blijkt wel uit het aanbod bij die­renartsen van verwondingen.

Van onschul­dige schaaf wondjes tot ernstige verwondin­gen en bot fracturen . Een kaakfractuur bij katten wordt vooral gezien bij dieren die van een grotere hoogte, bijvoorbeeld uit een boom of uit een raam vallen. Zoals bekend komen katten altijd 'op hun pootjes terecht'. Bij het vallen van een hoogte (bijvoorbeeld een flat van vier hoog) kan de kat op zijn pootjes terecht komen zonder deze te breken, echter door de klap van het neerkomen komt de kaak in veel gevallen ook met een klap op de grond terecht, daardoor ontstaan vaak kaak-fracturen.

Er bestaan diverse kaak fracturen die in ernst aanzienlijk kunnen verschillen. Zo kan er een kaak breuk bestaan waarbij de kaak een scheurtje vertoont, maar er geen ver­plaatsing is van de aangrenzende breuk stukken. Ernstiger is het wanneer de breuk uit meer dan twee stukken bestaat en/of er ook nog sprake is van een verplaatsing van de breuk. In veel gevallen moet er bij een kaak-breuk operatief ingegrepen worden.

De aan­hechtende kauwspieren zorgen anders voor een grotere verplaatsing van de breuk stukken waardoor deze niet goed meer aanslui­ten en het herstel sterke vertraging oploopt. Tevens wordt het opnemen en kauwen van voedsel zeer moeilijk en kan het dier zelfs verhongeren wanneer niet wordt ingegre­pen.

 

OPERATIEF INGRIJPEN

 

Er bestaan velerlei verschillende methodes voor het opereren van kaak fracturen. Deze lopen uiteen van het aanleggen van roest-vrijstaaldraad tot geschroefde botplaatjes, pennetjes van staal en schroeven. De oor­zaak van zijn ongeval blijft bij Gerrit helaas onbekend.

Voor Gerrit viel het achteraf allemaal geluk­kig mee; de fractuur aan de voorkant van zijn onderkaak kon op een eenvoudige manier met een roestvrijstaaldraadje achter de hoektandjes om zijn onderkaakje worden gerepareerd .

 

Na een bepaalde tijd is de kaak weer netjes aan elkaar gegroeid. Gemiddeld na zes tot acht weken is de kaak weer netjes geheeld. Het is verstandig om gedurende de herstel­periode van de fractuur - zeker bij meer­voudige fracturen - zacht voedsel te laten eten. Zodoende wordt de kaak maximale rust gegund en kan de fractuur goed helen