Dierenkliniek Ganzeweide is een praktijk waar u met uw huisdier terecht kunt voor alle voorkomende algemene veterinaire behandelingen, maar daarnaast ook voor meer specialistische (zgn.tweede-lijns) behandelingen

  Maandag 09:00 - 18:00               Dinsdag 09:00 - 18:00                 Woensdag 09:00 - 13:00                 Donderdag 09:00 - 18:00                   Vrijdag 09:00 - 18:00

 -          Behandeling volgens afspraak    Tel. 045 - 521 88 71          -

 

blaasstenen bij de hond

 

 

 

Mevrouw Vermeeren kwam mijn behandelkamer binnen en vertelde mij dat ze zich zorgen maakte over haar hond Paco.

Sinds enkele dagen doet mijn hond erg lang over het plassen, dokter, en hij plast niet meer met een flinke straal, maar druppelt alleen maar.’ De hond zelf maakte in mijn behandelkamer ook een beteuterde indruk en stond met een op gebogen rug.

 

 

Een onderzoek van Paco stuitte bij het buikonderzoek direct op verzet: afvoelen van de buik was duidelijk pijnlijk en was niet goed mogelijk daar het hondje zijn buikspieren fors aanspande. Ik vertelde mevrouw dat de hond het best kon worden opgenomen, zodat ik in staat was hem goed te onderzoeken, een röntgenfoto te maken en een katheterisatie uit te voeren.

 

Opname en nader Onderzoek

 

Paco werd dus nader onderzocht om zekerheid te verkrijgen over van de oorzaak van het moeilijke plassen. De verschijnselen van moeilijk plassen bij de reu kunnen meerdere oorzaken hebben.

 

Daar het hondje erg gestresst was en zich door de pijn in zijn buik ook moeilijk liet onderzoeken, besloot ik hem een roesje te geven, zodat hij in slaap viel en op een gemakkelijkere manier onderzocht kon worden.

 

Het buikje kon nu nagekeken worden en het was duidelijk waarom het afvoelen onprettig en zelfs pijnlijk moest zijn geweest. De blaas was erg hard en gespannen en lag als een grote ballon in de buik. Er moest een urineweg afvoer probleem bestaan.

De meest voor de hand liggende oorzaak bij een reu zijn blaasstenen. Grote stenen laten vaak nog wel urine door, maar geven pijn en ongemak bij het plassen en veroorzaken een irritatie en ontsteking van de blaaswand.

Kleine steentjes kunnen echter de blaas verlaten en meegevoerd worden in de urethra en daar vastlopen en zelfs tot een totale urine-afvoerblokkade leiden. Dit vastlopen gebeurt meestal daar waar de urethra een

bocht maakt bij het verlaten van de bekkeningang naar de penis. Of ter hoogte van het penisbot.

Ter hoogte van de penis heeft de hond namelijk een botje in de lengterichting van de penis lopen. De urethra kan daar niet verder uitzetten.

Met een katheter kan al een indruk gekregen worden of er steentjes zitten of kan er urine worden verzameld voor nader onderzoek op kristallen of andere afwijkingen in de urine.

Als er een blokkade is van de plasbuis door een steentje, loopt de katheter hier vast.

Om te weten te komen waar deze steentjes zich bevinden en om hoeveel steentjes het gaat, wordt er een röntgenfoto gemaakt.

Ook de urine werd bekeken. Hierin zaten duidelijke aanwijzingen voor ontsteking van de blaas en er zaten kristallen in. Kristallen zijn afkomstig van zouten die met de urine worden uitgescheden. Deze kristallen kunnen bij oververzadiging in de urine tot gruis of stenen leiden.

 

 

 

Behandeling van blaasstenen

 

Op de röntgenfoto was al snel duidelijk waar- om het urineren niet meer lukte; vrijwel de gehele blaas zat vol stenen van allerlei grootte. Verderop in de urethra zaten op enige afstand van elkaar twee steentjes vast. Het was duide- lijk dat een operatie, waarbij alle stenen en steentjes verwijderd werden, noodzakelijk was. Na telefonisch overleg met zijn bazinnetje is Paco nog dezelfde middag geopereerd.

Dat is in zo’n geval beslist nodig, want een hond die niet kan plassen is een echt spoedgeval. Als er niets gebeurt kan deze aandoening onherroepelijk tot de dood leiden.

 

De gehele blaas stond strak van de stenen na het verwijderen van de urine. Het was gelukkig nog maar kort geleden dat de urineblokkade was ontstaan, daardoor waren de nieren nog niet aangetast.

Tijdens de operatie wordt de blaas ingesneden en worden de steentjes vervolgens met een steriel lepeltje verwijderd. Er kwam ongeveer een half theekopje steentjes uit de blaas!

De blaaswand was eveneens door de bemoeilijkte afvoer sterk verdikt.

De verstopping werd veroorzaakt door twee steentjes die vast gelopen waren in de bekkenomslag van de urethra. Na het verwijderen van alle andere steentjes uit de blaas werden deze kleine steentjes door middel van een urinekatheter teruggespoeld naar de blaas. Daar konden ook zij verwijderd worden. Verdere steentjes zaten er niet meer.

 

Complicatie bij afvoer problemen door steentjes

 

Soms zijn er steentjes die zozeer vastzitten in

de bekkenomslag van de penis of in de urethra - die door het penisbot verloopt - dat zij niet zijn terug te spoelen. Er is dan geen andere mogelijkheid dan de urineafvoer te herstellen door het maken van een stoma in de urethra. Dit betekent dat ter hoogte van het scrotum(balzak) een afvoer gemaakt wordt. De hond kan dan weer normaal plassen maar de urinestraal komt uit de stoma.

 

 

nabehandeling

 

Na de operatie wordt een steen opgestuurd naar een laboratorium waar bepaald zal worden uit welke kristal soorten de steen is samengesteld.

De kristallen die in de urine worden gezien hoeven niet geheel overeen te komen met die waaruit de steen is samengesteld.

Naar aanleiding van deze steenanalyse zorgt het dieet voor onderverzadiging van de urine met de zouten van de steen. Daarnaast moet er een antibioticumkuurgegeven worden daar de meeste stenen een bacteriële infectie van de urinewegen veroorzaken.

Door het consequent blijven gebruiken van het dieet dat arm is aan zouten die stenen kunnen veroorzaken en door het afmaken van de antibioticumkuur  zullen de klachten volledig verdwijnen en kan er weer met een krachtige straal geürineerd worden.

 

Paco is inmiddels alweer de vrolijke deugniet die nergens last van heeft. Belangrijk voor de eigenaar en voor Paco is het wel dat consequent het dieet gegeven wordt!

 

Belangrijk is het Dieet consequent te blijven geven.

 

Lateraal zicht van de buik- en bekkenholte bij de reu

 

  1.  Rectum (endeldarm)

  2.  Staartspier

  3.  De opheffende spier van de anus

        (levator ani)

  4.  Sfincterspier van de anus

  5.  Anus

  6.  Musculus bulbo-spongiosus

  7.  Musculus ishio-cavernosus

  8.  Linker testikel

  9.  Linker epididymis

10.  Retractorische spier van de penis

11.  Corpus penis

12.  Glans penis

13.  Blaas

14.  Linker ductus deferens of linker

     zaadleider

15.  Afdalend colon (dikke darm)

16.  Linker ureter

17.  Linker nier